Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:  

studio arkhe s.r.o. 

Sídlo: Rohanské nábřeží 717/4, 186 00 Praha 8 

Identifikační číslo: 10666869 

Spisová značka: C 346246/MSPH vedená u Městského soudu v Praze 

(dále také jen „my“) 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vás informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud spadáte do jedné z následujících kategorií: 

Čí osobní údaje zpracováváme? 

 1. Klienti, zájemci o naše služby
 2. Osoby přihlášené k odběru newsletteru a podobných sdělení 
 3. Naši smluvní partneři a dodavatelé 
 4. Další osoby v souvislosti s námi poskytovanými službami 

1. Klienti, zájemci o naše služby

Účel zpracování osobních údajů 

 • poskytování architektonických služeb a plnění jiných smluvních povinností;  
 • vedení dokumentace o projektu klienta;  
 • plnění povinností ze zákonů a stavovských předpisů;  
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů;  
 • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení 

Zpracovávané osobní údaje:  

  • identifikační údaje,  
  • kontaktní údaje,  
  • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání 

  Právní základ:  

   • plnění smlouvy,  
   • plnění právních povinností,  
   • náš oprávněný zájem 

   Doba zpracování: 

    • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu; 
    • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení; 
    • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz. 

    2. Osoby přihlášené k odběru newsletteru a podobných sdělení 

    Účel zpracování osobních údajů 

     • Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení o naší činnosti 

     Zpracovávané osobní údaje:  

      • kontaktní údaje,  

      Právní základ:  

       • Souhlas adresáta 

       Doba zpracování: 

        • Na dobu neurčitou až do doby uplatnění práva na výmaz. 

         3. Naši smluvní partneři a dodavatelé 

        Účel zpracování osobních údajů 

         • poskytování architektonických služeb a plnění jiných smluvních povinností;  
         • plnění povinností ze zákonů a stavovských předpisů;
         • uplatňování nároků ze smluvních vztahů;  
         • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení 

         Zpracovávané osobní údaje:  

          • identifikační údaje,  
          • kontaktní údaje,  
          • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání 

          Právní základ:  

           • plnění smlouvy,  
           • plnění právních povinností,  
           • náš oprávněný zájem 

           Doba zpracování: 

            • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu; 
            • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení; 
            • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz. 

            4. Další osoby v souvislosti s námi poskytovanými službami 

            Účel zpracování osobních údajů 

             • plnění smlouvy,  
             • plnění právních povinností,
             • šíření aktualit, novinek a jiných obchodních sdělení 

             Zpracovávané osobní údaje:  

              • identifikační údaje,  
              • kontaktní údaje,  
              • informace o poskytnutých službách a výsledcích jednání 

              Právní základ:  

               • plnění smlouvy,  
               • plnění právních povinností,  
               • náš oprávněný zájem 

               Doba zpracování: 

                • po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb a následně 3 roky od ukončení smluvního vztahu; 
                • je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení; 
                • kontaktní údaje do doby uplatnění práva na výmaz. 

                Komu Vaše údaje předáváme? 

                Nemusíte mít obavy, Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Proto, abychom mohli správně vyřizovat vaše objednávky, komunikovat s vámi a vůbec jako e-shop fungovat potřebujeme spolupracovat s našimi partnery. Vybíráme si však pouze spolehlivé partnery, kteří dodržují stejné nebo ještě přísnější pravidla ochrany osobních údajů. Společně tedy děláme vše pro to, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. 

                V současné době předáváme Vaše osobní údaje těmto subjektům: 

                • Ecomail (provozovatel software pro e-mail marketing), 
                • Shopify (poskytovatel nástroje pro mailingovou a marketingovou komunikaci) 
                • Google (anonymní statistiky přístupů v Google Analytics a marketingové aktivity v rámci Google marketingové sítě)
                • DPD, Zásilkovna, PPL – dopravce pro rozvoz zásilek 
                • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis. 

                Jaká máte práva? 

                Vaše práva upravuje zejména zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (ZZOS) a nařízení č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

                Na základě těchto předpisů máte právo: 

                • požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům 
                • odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů  
                • požadovat opravu osobních údajů  
                • požadovat omezení zpracování osobních údajů  
                • požadovat výmaz údajů  
                • vznést námitku proti zpracování osobních údajů  
                • na přenositelnost údajů jinému správci
                • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování 
                • získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů 
                • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz) 

                V případě jakéhokoliv dotazu či problému se na nás neváhejte obrátit!